Interactie in een Dynamische Omgeving

designworkplan / blog / Interactie in een Dynamische Omgeving

Welke elementen kunnen de beleving verhogen in een omgeving? Hoe kan je op een interactieve manier communiceren om de informatie op een interessante manier over te brengen?

Dit artikel is een weergave van Dynamic Environments, vrij vertaald, Interactie in een Dynamische Omgeving. Een Dynamische Omgeving speelt in op input vanuit de gebruiker en past de informatie/beelden aan. Het verschil met een statische omgeving is dat deze niet aanpasbaar is. Dynamische Omgevingen zijn bij uitstek geschikt voor hotels, musea, bibliotheken, scholen en / of theaters. Het is met deze methodiek mogelijk een interactieve omgeving te creëren waarbij betrokkenheid een verhoogt belevingselement aan de gebruiker mee geeft.

Dynamische Omgevingen kan inspelen op gemoedstoestand zoals bijvoorbeeld het veranderen van kleur in je hotel kamer of het toevoegen van extra lagen van informatie in een museum. Beleving en interactie zijn kern onderdelen van een dynamische Omgeving.

Vernieuwend denken

In het hotel CitizenM word gebruik gemaakt van een ontwikkeling van Philips, de Moodpad. Met dit geïntegreerde systeem heeft de gebruiker volledige controle over de hotelmaker. Van kamertemperatuur, verlichting, stand van de gordijnen tot muziek en beeld, geheel afgestemd op waar jij je het beste bij voelt. Je voorkeur word opgeslagen op een persoonlijke chip en bij het bezoeken van andere CitizenM hotels zal de kamer automatisch je eerdere voorkeur overnemen. Een werkend voorbeeld van een Dynamische Omgeving toegespitst op je voorkeur.

Met (vernieuwende) hedendaagse technologie waar emotie en beweging gedetecteerd kan worden is het bijvoorbeeld mogelijk in musea de content aan te passen aan de input van de gebruiker. Touchscreen techniek is één van de middelen om dynamische content te genereren op basis van input van de gebruiker. Andere technieken kunnen kinect (beweging/emotie detectie) en projectie zijn waarbij grotere oppervlakten en / of ruimte beïnvloed kunnen worden door de gebruiker. Elk van de toepassingen in een Dynamische Omgeving behoeft integratie van omgeving en technologie tot samenwerking.

Musea en Dynamische Omgeving

Interessante stappen in het verhogen van een beleving kunnen in een museum gezet worden met toepassing van Dynamische Omgeving. Door interactie tussen gebruiker, kennis en informatie zal de omgeving zich aanpassen aan de gegeven input. Stel hierbij voor dat het mogelijk is voor een gebruiker ‘in te zoomen’ op bepaalde content binnen het museum. Voorbeeld: Het uitdiepen van historische tijdlijnen en gericht informatie brengen aan de gebruiker dat de ervaring zal verhogen.

Voorbeeld Touch interactie

Voorbeeld Interactie in een Dynamische Omgeving

Ter indicatie is er in bovenstaande afbeeldingen de tijdlijn van Sander Baumann weergegeven. In de eerste afbeelding touch-omgeving is het mogelijk met behulp van interactie via schermen detail informatie weer te geven. In de tweede afbeelding Dynamische Omgeving met touch-integratie is er een grote beleving tussen gebruiker, informatie en omgeving mogelijk.

In de Dynamisch Omgeving zijn verschillende interactie mogelijkheden waarop de informatie zich zal aanpassen. Ter voorbeeld: met computer herkenning van de menselijke contour kan een carousel van informatie groter en kleiner worden zodat de focus ligt op waar je je op dat moment bevindt. Het ‘inzoomen’ kan bijvoorbeeld bereikt worden met touch-integratie. Met toepassing van verschillende technologische oplossingen zal de omgeving dynamisch veranderen door wat er gebeurt in de ruimte.

Bibliotheken en Dynamische Omgeving

Door toepassing van interactie tussen de gebruiker en omgeving kan bijvoorbeeld in bibliotheken het zoeken vereenvoudigd en / of visueel gemaakt worden. Er kunnen ontdekkingsruimtes gecreëerd worden waar je als gebruiker in contact kunt komen met informatie die je vooraf niet wist dat je deze zocht. De informatie / kennis zal in lagen aan de gebruiker gepresenteerd worden en zo kan je als het ware ‘swipen’ door de bibliotheek. Een interactieve manier om content tussen gebruiker, omgeving en informatie bij elkaar te brengen.

Verdere stappen

De ontwikkeling en realisatie van een Dynamische Omgeving zal verregaande toewijding nodig hebben van zowel klant, toeleverancier en ontwerpers. Een integrale samenwerking zal uiteindelijk een effectieve uitkomst bieden aan deze nieuwe manieren van dynamische interactie. Bent u geïnteresseerd in hoe een Dynamische Omgeving u kan inspireren en kan aanzetten tot innovatie, neem dan contact op met designworkplan.

Tweet and share your thoughts about Interactie in een Dynamische Omgeving.