Stadsbewegwijzering

designworkplan / blog / Stadsbewegwijzering

Een bewegwijzering systeem heeft de functie om mensen te informeren in een bekende- of/en onbekende omgeving. Het van essentieel belang de gebruiker centraal te stellen en gerichte informatie te tonen over de omgeving.

Hierdoor is het mogelijk met een effectief bewegwijzering systeem mensen te geleiden naar de gewenste bestemming.
Hoe oriënteren, navigeren of onthouden wij de gebouwde omgeving? Waarom herkennen of begrijpen wij de ene omgeving beter dan de andere? Geografische stadsplattegronden worden vaak gebruikt te laten zien waar u zich bevint. U bekijkt dan de omgeving van bovenaf wat het oriënteren niet altijd even gemakkelijk maakt.

Bij het bezoeken van een stad is het van essentieel belang het juiste belevingsgevoel mee te geven. Steden investeren in de communicatie naar buiten toe, zoals met citymarketing. Juist is het belangrijk informatie in de stad aan te laten sluiten met de behoefte van de gebruiker en identiteit van de stad. Met de ontwikkeling van functioneel en effectief bewegwijzering systeem zal de aansluiting gewaarborgd zijn met een groter belevingsgevoel.

Kenmerken van de gebouwde omgeving

Bij het inzichtelijk maken van een omgeving kijken wij naar de unieke kenmerken van de stad. De kenmerken die opvallen of bekend zijn in de gebouwde omgeving. De markante elementen gebruikt men om te oriënteren in een omgeving. Zodra deze markante elementen op een plattegrondkaart zichtbaar zijn zal de omgeving beter begrepen kunnen worden door de menselijke geest. Denk hierbij aan monumenten, markante gebouwen, streetart, spoorlijn of kunstobjecten in het landschap.

Oriëntatie en navigatie

Een gemakkelijke manier van navigeren in een omgeving is het belangrijk te weten waar je bent en hoever je je van de gewenste doel(en) bevindt. Bij voorkeur is het aangeven van de afstand in tijd op een plattegrondkaart een eenvoudige manier om in te schatten hoever een bestemmen lopend te bereiken is. Als je in staat bent om jezelf te oriënteren binnen de gebouwde omgeving, zal het gemakkelijker zijn om bestemmingen te begrijpen en om te navigeren via de markante elementen in het landschap.

Met het gebruik van kaarten getoont in de kijkrichting kan een gebruiker zich relateren tot de omgeving. Dat betekend dat elke plattegrond anders qua richting kan zijn. Zodra je deze techniek vanuit het gebruikersperspectief bekijkt, blijkt dat deze manier van het tonen van de kaart effectiever is dan kaarten in Noord-Zuid richting.

Strategisch bewegwijzering ontwerp

Bij het ontwikkelen van een bewegwijzering systeem voor een stad, gebouw of ruimte is het belangrijk het vanuit een holistische aanpak te bekijken. Binnen deze aanpak worden de verschillende aspecten van service belicht en uiteengezet in een masterplan bewegwijzering. Met behulp van het masterplan is het mogelijk een modulair bewegwijzering systeem te creëren wat aansluit op de behoefte van de gebruiker. Onderzoek is een essentiële stap om de gebouwde omgeving te begrijpen en waar informatie is nodig om de leesbaarheid van het bewegwijzering systeem te maximaliseren.

Bekijk meer over deze methodiek zoals toegepast voor de bewegwijzering van de stad Lelystad.

Tweet and share your thoughts about Stadsbewegwijzering.