Wayfinding

designworkplan / nl / Inleiding bewegwijzering

De term bewegwijzering kan op verschillende manieren uitgelegd worden, de oorsprong van de term komt vanuit het weg-wijzeren (zoals op wegen) door het plaatsen van borden boven de weg.

Hedendaags is de term bewegwijzering breder ingezet als aanduiding van een systeem van informatie om personen de weg te wijzen in de gebouwde omgeving. Tevens is bewegwijzering regelmatig begrepen als “een bord met een pijl” en word door producenten/leveranciers gebruikt als middel om overzicht te bieden van het assortiment borden.

Vanuit de visie van designworkplan heeft bewegwijzering een aanvullende betekenis. Bewegwijzering is het proces wat vooraf gaat aan het ontwerpen en produceren van borden. Een cognitief proces waar vanuit een holistisch perspectief naar de behoefte en eisen van de gebruiker word gekeken op het gebied van informatieverschaffing. Om een duidelijker onderscheid te maken tussen bewegwijzering en bewegwijzering is Engelse term ‘Wayfinding’ geïntroduceerd wat dit proces beschrijft.

Wayfinding

Het gaat hier om het cognitieve proces dat iemand volgt om zijn bestemming te bereiken, hetzij in een bekende, hetzij in een onbekende omgeving. Complexe structuren worden door de menselijke geest geïnterpreteerd en opgeslagen. Afstanden, locatie en tijd kunnen onder verschillende omstandigheden anders lijken dan dat ze in werkelijkheid zijn.

De strategische visie van designworkplan speelt in op het zichtbaar maken van een omgeving waarin aandacht voor het gehele proces van informatieverschaffing gewaarborgd zal zijn.

bewegwijzering volgens designworkplan
Beweging van plek naar plek is de meest fundamentele menselijke activiteit van oriëntatie en navigatie.

bewegwijzering door onderzoek
Ontwikkeling van effectieve bewegwijzering systemen door wetenschappelijk, en veldwerk onderzoek.

Holistische aanpak

Met het definiëren van structuur, gebruiker en informatiebehoefte tijdens de gehele reis van de gebruiker zal er een effectieve manier van communiceren ontstaan. Dit is het basis uitgangspunt voor een doordacht bewegwijzering systeem.

Neem contact op

Wilt u meer te weten komen hoe wayfinding kan bijdragen aan het zichtbaar maken van uw omgeving, gebouw of stad? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens voor een goed gesprek over effectieve bewegwijzering


designworkplan
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen, Nederland
+31-(0)20 700 6649
studio@designworkplan.com