Vrijdag Fonts: Introductie

designworkplan / Typography and Fonts / Vrijdag Fonts: Introductie

Op elke vrijdag van de week zal designworkplan een bericht plaatsen over typography, fonts, spatiering, glyps, lettertypen, gratis te download fonts en meer.

Typografie, behelst het zetten, drukken en vormgeven van teksten, zowel voor functionele als esthetische doeleinden. Om deze doeleinden te verwezenlijken speelt de opmaak van tekstblokken, de bladspiegel alsook de keuze van lettertypen, vette en cursieve varianten, witruimte en interpunctie een belangrijke rol. Quote via Wikipedia

Typografie en signage

In bewegwijzering spelen lettertypen een belangrijke crusiale rol. De vormgeving van de designer dient zich te verplaatsen in de uiteindelijke uitvoering van het gebruik van het lettertype in bewegwijzering.

In de afgelopen jaren heb ik vele borden, routing systemen, print media gezien. Wat regelmatig opvalt is de spatiering van lettertypen, vanuit mijn optiek wordt hier te weinig op gelet door de ontwerpers. Er zal binnenkort op designworkplan.com een uitgebreid bericht geplaatst worden over uitvoering van spatiering.

Fonts

De zoektocht naar het passende font voor bewegwijzering is een keuze door de ontwerper. In de vrijdag fonts zal ik iedere week een lettertype omschrijven met de toepassingen voor bewegwijzering.

Tweet and share your thoughts about Vrijdag Fonts: Introductie.